Διαχείριση βάρους

1. Floerchinger AM, Jackson MI, Jewell DE, et al. Effect of feeding a weight loss food beyond a caloric restriction period on body composition and resistance to weight gain in cats. J Am Vet Med Assoc. 2015;247(4):365-374.

2, 3 Δεδομένα σε αρχείο. Hill’s Pet Nutrition, Inc._x000B_